El color de fons de la insignia canvia anualment

El color de fons de la insignia canvia anualment

Index

  • 1 Funcions
  • 1.1 Insignies
  • 1.2 Formats especials
  • 2.1 Significat de les abreviatures emeses del al i del 2003 al
  • 2.2 Sigles assignades als vehicles matriculats verso Transnistria per nom de propietaris residents verso Moldavia
  • 2.3 Abreviatures utilitzades del 1999 al i arees de registre relacionades
  • 2.4 Acronims emesos del al i respectius districtes o municipis

Caracteristiques

Des de l’1 de , les plaques de registre de Moldavia consisteixen en una combinacio alfanumerica (segons l’esquema AAA 000 ) que ja niente affatto identifica el districte. Els personatges son negres sobre blanc reflectant, en metall, bensi per la orda lateral esquerra, sobre un fons blau, per la part superior la bandera de l’Estat ha substituit l’emblema nacional, qualora que a la part inferior el logotip internacional del cotxe MD es mante en blanc. L’holograma de seguretat (superior) i l’adhesiu que certifica el control dels gasos d’escapament (inferior), ambdos posicionats entre lletres i numeros, b l’adopcio de la font FE-Schrift , representen b el atteggiamento anterior . Les dimensions de les plaques estandard a verso vehicles de motor son de 520 ? 112 mm , les de les plaques amb caracters distribuits en dues linies (tambe verso a vehicles de motor ) son de 245 ? 134 mm; les matricules de doble linia a per (semi) remolcs i vehicles especials mesuren 340 ? 204 mm i 250 ? 204 mm respectivament.

Insignies

Des de l’1 de gener de 2017 s’ha fet servir una insignia circular per les plaques de matricula anteriors i posteriors, fabricada amb material resistent a agents externs. L’any de la seguent inspeccio tecnica i el numero de serie de la insignia s’imprimeixen al centre, qualora que per la vora s’indiquen els mesos d’inspeccio tecnica periodica de l’any seguent.

Formats especials

Els remolcs , inclosos els remolcs agricoles, poden App tastebuds tenir plaques amb caracters disposats en una o dues linies: en el primer cas el bloc alfanumeric es L 000 LL (0 = digit i L = lletra sequencial), en el segon cas la linia superior esta ocupada per tres lletres, a la inferior hi ha la condotto blava seguida dels tres digits ( LLL / 000 ). Aquest darrer esquema tambe s’aplica a les maquines agricoles , que tanmateix tenen la segnavento blava verso la part superior esquerra i les lletres lleugerament mes petites que els numeros. En motocicletes , en canvi, les figures s’estampen a la linia superior i les lletres a la inferior. Les matricules de taxi del i les matricules dels autobusos del b lletres negres. Les plaques frontals dels cotxes oficials del president de la Republica (vegeu mes avall ) nomes tenen el fons amb la bandera nacional, sense numeros ni lletres. Es possible tenir plaques personalitzades, amb una combinacio estandard que consta de tres lletres i tres digits; previ pagament d’un recarrec, tambe es possible liard·licitar una serie que consta de tres lletres i una sola xifra, del tipus MMM 1 .

Atteggiamento finalitzat el

Del 30 de per l’esquerra hi havia l’ escut nacional per la part superior i les lletres MD ( MLD fins al 1993 ) a la part inferior, separades del bloc alfanumeric a una linia negra vertical. La font utilitzada epoca DIN . Les dimensions eren les mateixes que el format actual.

Des de l’1 de , les plaques s’havien modificat al costat esquerre, es per dir, col·locant les lletres «MD» en blanc per la part inferior i l’escut estatal verso la part superior dins d’una branco blava. Les dues primeres lletres (verso excepcio de la capital Chi?inau, que nomes tenia una lletra: «C» ovverosia «K») indicaven el districte ovverosia municipi responsable del registre.

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.